Skip to main content

Gluais Go Maith, Gluais Go Minic

movewell_set_1415558491
€ 30,00 each

30 items in stock
+
Add to cart

Gluais Go Maith, Gluais Go Minic: 3 Leabhair agus Treoir don Mhúinteoir €30 le P & P in Éirinn san áireamh

D’fhéadfá cur síos a dhéanamh ar inniúlacht fhisiciúil mar spreagadh, mhuinín agus chumas gluaiseachta atá ag duine chun an luach agus an fhreagracht a bhaineann le a bheith rannpháirteach i gníomhaíochtaí fisiciúil ar feadh an tsaoil a thuiscint. Cheap baill den SFGM Corpoideachas an acmhainn seo chun cabhrú le múinteoirí tacaíocht a thabhairt chuig an dalta atá ag forbairt a inniúlact fhisiciúil tré an lionsa des na Scilleanna Bunghluaiseachta. Dearadh Gluais Go Maith Gluais Go Minic chun luí isteach leis an gCuraclam Corpoideachais i mBunscoileanna na hÉireann agus cuspóir atá ann ná chun réimse acmhainní a shaoláthar chun tacú le mhúinteoirí atá ag múineadh na Scilleanna Bunghluaiseachta ar fud na scoile. Is acmhainn idirghníomach é seo le Treoir don Mhúinteoir, trí leabhar acmhainní don mhúinteoir agus ábhair breise ar líne. Cuireann gach leabhar síos ar conas na Scilleanna Bunghluaiseachta a mhúineadh, a fhorbairt agus a dhaingniú.

Move Well, Move Often: Set of three books & Teacher Guide €30 including P & P in Ireland

Physical literacy can be described as the motivation, confidence, physical competence, knowledge and understanding to value and take responsibility for engagement in physical activities for life. The PDST PE team have developed a resource to support teachers in developing physically literate children through the lens of Fundamental Movement Skills. This resource, entitled Move Well, Move Often, has been designed to complement the teaching of the Irish Primary School Physical Education (PE) Curriculum and aims to provide a range of tools to support the teacher in teaching Fundamental Movement Skills throughout the primary school. The resource includes a Teachers Guide and three Activity Books along with a suite of online resources and teaching tools. Each book outlines teaching and learning approaches for fifteen Fundamental Movement Skills.

Related products

€ 15,00 each Misneach: Rang A Cúig (WT 5th) 5 items in stock
+
Add to cart
Results 1 - 1 of 1