Skip to main content

Irish Grammar Mats

grammar_mats__verb_cards_only_promo_lec
€ 15,00 each

Irish Grammar Mats

Set of 8 Grammar Mats and 117 Verb Cards €15 each including P & P in Ireland

Grammar mats which focus on elements of the Irish language to promote literacy, numeracy and Cruinneas na Gaeilge. The grammar mats are double-sided and are intended for group work, with up to 4 students per mat. 8 grammar mats in each set.

Verb Cards bundle: 117 Flashcards in the bundle. Verbs suitable for the Sraith Pictiúr, Bloom’s Taxonomy and all subject taught through Irish. Verb Name on one side and verb in the Past, Present and Future tense on the reverse.

Mataí Gramadaí Gaeilge Mataí gramadaí atá dírithe ar ghnéithe éagsúla den teanga agus a chuireann an litearthacht, uimhearthacht agus Cruinneas na Gaeilge chun cinn. Tá dhá thaobh ar na mataí (Taobh A agus Taobh B), deartha don obair ghrúpa, le 4 scoláire ag obair ar gach mata. Tá 8 mata i ngach seit.

Beart Briathra: 117 Luaschárta sa bheart. Briathra in oiriúint do na Sraith Pictiúr, Tacsanomaíocht Bloom agus do gach ábhar á teagaisc trí Ghaeilge. Briathar ar thaobh amháin agus an Aimsir Chaite, Aimsir Láithreach agus an Aimsir Fháistineach ar chúl.

Related products

€ 10,00 each Group Role Cards as Gaeilge 20 items in stock Choose options
€ 15,00 each German Grammar Mats 3 items in stock
+
Add to cart
€ 15,00 each Italian Grammar Mats 5 items in stock
+
Add to cart
Results 1 - 3 of 3