Skip to main content

Irish Verb Cards

€ 5,00 each

Set of 117 Verb Cards €5 each including P & P in Ireland

Verb Cards bundle: 117 Flashcards in the bundle. Verbs suitable for the Sraith Pictiúr, Bloom’s Taxonomy and all subject taught through Irish. Verb Name on one side and verb in the Past, Present and Future tense on the reverse.

Beart Briathra: 117 Luaschárta sa bheart. Briathra in oiriúint do na Sraith Pictiúr, Tacsanomaíocht Bloom agus do gach ábhar á teagaisc trí Ghaeilge. Briathar ar thaobh amháin agus an Aimsir Chaite, Aimsir Láithreach agus an Aimsir Fháistineach ar chúl.

Related products

€ 15,00 each German Grammar Mats 3 items in stock
+
Add to cart
€ 10,00 each Group Role Cards as Gaeilge 20 items in stock Choose options
€ 15,00 each Italian Grammar Mats 5 items in stock
+
Add to cart
Results 1 - 3 of 3